Missbruk Rehabilitering

Syftet med rehab är att behandla missbruksstörningar. Rehab, eller rehabilitering, är en stegvis process som ger missbrukare information, resurser och stöd för att övervinna kemiskt beroende och återintegreras i ett hälsosamt liv. Det finns tre mål för drog- eller alkoholrehabiliteringsprogram.

  1. Minska missbruket eller uppnå ett ämnesfritt liv
  2. Maximera flera aspekter av livets funktion
  3. Förhindra eller minska frekvensen och svårighetsgraden av återfall

Översikt över rehab

Många missbrukare oroar sig för hur rehab kommer att påverka deras liv. Kommer de att behöva stanna på ett behandlingshem, kommer de att se sin familj, vad som kommer att hända med deras jobb, vänner, relationer etc. Tack och lov finns det svar på dessa frågor och mer i den här artikeln. Läs vidare för mer om rehab, varför det är viktigt, hur lång tid det tar och de olika typer som är tillgängliga för dig eller din familj på deras resa till återhämtning. Sedan bjuder vi in dina frågor om rehab i slutet.

F: Vem ska överväga ett rehabcenter?

S: Alla som har problem med droger eller alkohol. Den som vill sparka en drog- eller alkoholvanor bör överväga rehab. Studier har visat att de som tillbringar tid i rehabprogram uppnår bättre nykterhetsgrader på lång sikt. Faktum är att ju större tid som engagerar sig i missbruksstödtjänster, desto större framgångsgrad för att sparka missbruket.

F: Vilka är olika typer av rehab?

S: Rehab utmärks främst av slutenvård eller öppenvård. Rehabiliteringsprogram baserade på behandlingshem eller öppenvårdsrehabiliteringscenter. Lokala stödgrupper, utökade vårdcentraler, återhämtnings- eller nykterhus, missbruksrådgivning, psykisk hälsa och sjukvård kompletterar rehab. Vissa rehabcenter erbjuder ålders- och könsspecifika program. Slutenvård rehab – Bostadsprogram varar vanligtvis från 3 till 6 veckor, och ta itu med akut abstinens (detox), psykologiska motivationer och livsfärdigheter. Slutenvårdsrehabilitering är ett bra alternativ för dem som behöver en miljöförändring för att stödja läkemedelsabstinens och återhämtning. Öppenvårdsrehabilitering – Öppenvårdsrehabiliteringscenter lär ut kompetensutveckling och erbjuder psykopedagogiska grupper, processorienterade återhämtningsgrupper eller interpersonella processgrupper för att stödja missbruksåterhämtning. Öppenvårdsrehabilitering är ett bra val för högmotiverade individer som kan upprätthålla nykterhet när de är hemma och/eller som arbetar.

F: Varför är rehabcenter så viktiga?

S: Du kan leva det liv du alltid velat ha. Rehab är viktigt eftersom missbruk är komplext och ofta påverkar mer än en aspekt av ditt liv. Genom rehabprogram kan en missbrukare börja bygga det liv de alltid velat ha på ett kontrollerat och stöttat sätt.

F: Vilka typer av missbruk behandlas på rehab?

S: Kemiska beroenden eller processberoende. De vanligaste typerna av missbruk som behandlas i rehabprogram är beroende av alkohol, olagliga droger, receptbelagda drogmissbrukoch co-occurring psykiska hälsoproblem (ångest, depression, trauma, etc.). Det finns dock ett växande intresse för så kallade "tvångssyndrom" som shopping, sex eller internetberoende.

F: Hur länge stannar du på rehab?

S: Minst 28 dagar, men ibland upp till ett år. Det finns inte en viss tid som gäller för alla i rehabilitering. Alla är olika med olika behov. En individs historia med missbruk, och andra hälsotillstånd som depression, ångest, fysisk hälsa, känslomässiga eller andliga behov, kommer också att avgöra vilka program som är bäst lämpade för rehabilitering och hur länge en person är involverad i rehabprocessen. En allmän rehabtidslinje följer: Korttidsrehabilitering (90 dagar eller färre) – Vanligtvis 30-90 dagars icke-akut vård i en miljö med behandlingstjänster för alkohol och annat narkotikamissbruk och beroende. Långtidsrehabilitering (mer än 90 dagar) – Vanligtvis tre till sex månaders tillsynsvård i en miljö med behandlingstjänster för alkohol och annat narkotikamissbruk och beroende; Detta kan omfatta övergångslivsarrangemang såsom halvvägshus. Långtidsrehabilitering kan förlängas upp till ett år, eller mer, efter behov.

F: Var sker rehabprogrammen?

A: Det beror på. Sjukhus, kliniker, specifika centra eller till och med strippgallerior är värd för rehab. Rehabanläggningar finns i många gemensamma centra och sjukhus. Men om du vill ha en mer privat, avskild rehabupplevelse kan privata rehabcenter hjälpa till. Även om dessa centra kan vara något dyrare, är den anpassade och personliga vården oöverträffad. Du får ett eget rum eller en byggnad där du kan bo medan din rehabilitering och återhämtning sker. Maten kan vara gourmet, och centrum ligger vanligtvis i ett avlägset men vackert område.

F: Varför väljer inte alla att gå på rehab?

S: Ett ord = kostnad. Många familjer har inte råd med de löpande kostnaderna för rehabprogram och väljer mer kortsiktiga, samhällsbaserade program som avgiftning och halvvägshus. Faktum är att beroenderehabprogram varierar i pris väsentligt från plats till plats. Kostnaden beror på en mängd olika saker, till exempel om rehaben är sluten eller öppenvård, vad som ingår, plats och integritet. Inom USA kan lågkostnadsrehabiliteringsalternativ börja på $ 2,500 till $ 7,500 per månad för i patientstöd. Några av de mer lyxiga rehabs kan kosta $ 120,000 eller mer per månad.

Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Återhämtning ÄR möjligt och DU förtjänar det! ❤️